Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:117127 kpl

Tarinan säännöt

 Kentän oleelliset osat

Kentällä olevat sillat ovat kentän oleellisia osia. Myös kuorike, sahanpuru ja hake ovat kentän oleellisia osia. Sora- ja sepelipintaiset tiet ovat kiinteitä haittoja, joista saa halutessaan vapautua (Sääntö 24-2, lähin vapauttava paikka).

Kunnostettavat alueet

Sepelisalaojat (pystysalaojat) ovat kunnostettavaa aluetta (Sääntö 25).

Suojeltavat puut ja muurahaiskeot

Kun oranssein paaluin merkityt katajat, sekä tukipuin tuetut tai oranssein nauhoin merkityt istutetut puut, haittaavat pelaajan lyöntiasentoa, tai aiottua mailan heilahdusrataa, täytyy pallo nostaa ilman rangaistusta ja pudottaa säännön 24-2b mukaisesti. Oranssein paaluin merkatut muurahaiskeot ovat kunnostettavaa aluetta, vapautuminen alueesta säännön 25-1 mukaisesti.

Irtokivet hiekkaesteessä

Hiekkaesteessä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa. (Sääntö 24-1).

Kiinteät haitat lähellä viheriötä

Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja. Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä mainitusta haitasta ja haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta sekä sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: pallon saa nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka vapauttaa haitasta, mutta ei lähemmäksi reikää eikä esteeseen tai viheriölle.

Sähköjohdot kentällä

Mikäli pallo osuu kentällä olevaan sähköjohtoon, on pelaajan uusittava lyöntinsä rangaistuksetta. (Sääntö 20-5). Ellei pallo ole viivytyksettä saatavilla, voidaan pallo korvata toisella.

Etäisyysmittarin käyttö

Etäisyysmittarin käyttö pelissä on sallittu, mutta vain etäisyyden mittausominaisuutta saa käyttää. Mittarin käyttö ei saa hidastaa pelin etenemistä. Monitoimilaitteita, älypuhelimia voi käyttää matkan mittaamiseen, vaikka niissä olisi kiellettyjä ominaisuuksia, kunhan kiellettyjä ominaisuuksia ei käytä eikä katsele.

Rangaistus tämän paikallissäännön rikkomisesta: Pelistä sulkeminen.

Uuden Tarinan 1. väylä

Uuden Tarinan 1. väylällä oleva lato on kiinteä haitta. Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 24-2 mukaan.

Uuden Tarinan 12. väylä  

Uuden Tarinan 12. väylän out-raja (valkea paalutus) koskee vain väylää 12. Pelattaessa Uuden Tarinan väylää 13, ovat väylän 12 valkoiset, ulkorajaa osoittavat paalut, kiinteitä haittoja (sääntö 24-2). Paalujen väylän 13 puoleinen sivu on musta. Paalujen poistaminen on kielletty.

Vanhan Tarinan 18. väylä

Viheriön ja vesiesteen välissä oleva hiekka on pelialuetta (ei ole hiekkaeste).

Jos pallo on Vanhan Tarinan 18. reiän vesiesteen edessä olevalla, lyhyeksi leikatulla, vihrein laatoin merkatulla alueella, saa pallon rangaistuksetta nostaa, puhdistaa ja asettaa enintään 15 cm:n päähän merkistä, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää. Ennen pallon nostamista tulee se merkitä. Pelaaja voi siirtää pallonsa vain kerran. Kun pallo on asetettu, on se pelissä.

Mittamerkit kentällä

Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).

 Kentän merkinnät

 

Pelialueen raja Valkea paalu
Vesieste Keltainen paalu
Sivuvesieste Punainen paalu
Suojelukohde Oranssi paalu
Kunnostettava alue Sininen paalu tai valkea viiva maassa
Kunnostettava alue, pelaaminen kielletty Sinivalkea paalu

Alueen rajan päättyminen merkitään mustapäisellä paalulla. Raja jatkuu 90 asteen kulmassa paalusta poispäin kyseistä väylää pelattaessa.

Rangaistukset paikallissäännön rikkomisesta:

  • Reikäpeli: reiän menetys
  • Lyöntipeli: kaksi lyöntiä